top of page

OFERTA

PROJEKT- MONTAŻ-SERWIS :

  • instalacje sygnalizacji pożaru /SAP/

  • instalacje oddymiania i przewietrzania

  • instalacje dźwiękowych systemów ostrzegawczych /DSO/

  • instalacje oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego

  • instalacje detekcji i wykrywania gazów

  • instalacje stałych urządzeń gaśniczych /SUG/ w oparciu o CO2 i gazy obojętne

  • nowoczesne systemy gaśnicze oparte na generatorach aerozolu gaśniczego /serwerownie/

  • bramy i drzwi p.pożarowe z automatyką

  • systemy zabezpieczeń ogniochronnych / przejścia i przepusty/

  • instalacje odgromowe

 

Obsługa

W celu zapewnienia najwyższej jakości usług i szybkiej obsługi klientów, współpracujemy z siecią Autoryzowanych Partnerów.

WYKONUJEMY RÓWNIEŻ

Przeglądy instalacji detekcji gazów // Przeglądy instalacji SAP // Przeglądy instalacji automatyki PPOŻ // Przeglądy instalacji oddymiania // Przeglądy drzwi PPOŻ  // Przeglądy instalacji gaszenia CO2 
bottom of page