top of page

OFERTA

PROJEKT- MONTAŻ-SERWIS :

 • instalacje sygnalizacji pożaru /SAP/

 • instalacje oddymiania i przewietrzania

 • instalacje dźwiękowych systemów ostrzegawczych /DSO/

 • instalacje oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego

 • instalacje detekcji i wykrywania gazów

 • instalacje stałych urządzeń gaśniczych /SUG/ w oparciu o CO2 i gazy obojętne

 • nowoczesne systemy gaśnicze oparte na generatorach aerozolu gaśniczego /serwerownie/

 • bramy i drzwi p.pożarowe z automatyką

 • systemy zabezpieczeń ogniochronnych / przejścia i przepusty/

 • instalacje odgromowe

 

Obsługa

W celu zapewnienia najwyższej jakości usług i szybkiej obsługi klientów, współpracujemy z siecią Autoryzowanych Partnerów.

 • Instalacje sygnalizacji pożaru, gaszenia, oddymiania

WYKONUJEMY RÓWNIEŻ

Przeglądy instalacji detekcji gazów // Przeglądy instalacji SAP // Przeglądy instalacji automatyki PPOŻ // Przeglądy instalacji oddymiania // Przeglądy drzwi PPOŻ  // Przeglądy instalacji gaszenia CO2 
bottom of page